Milczący Mistrz udziela /rzadko/ nauk na górze Ankaii /grudzień 2005/   

Fot. Mariusz Piotrowski