ARTYKUŁY


Swami Sivaprijananda „Tajemna moc tantrycznego oddychania”

MOCE MAGICZNE


      W miarę praktykowania można osiągnąć kontrolę nad każdą czakrą ciała subtelnego. Gdy jogin zdobywa panowanie nad jedną czakrą po drugiej, dostrzeże, że wraz z doświadczeniami psychicznymi, zdobywa również moce magiczne.

      Kontrola nad pierwszą czakrą i jej elementem ziemi daje umiejętność uczynienia ciała lekkim jak powietrze i odbywania podróży astralnych, lewitowania i świecenia złocistą aurą. Druga czakra i jej element wody daje moc, aby żyć przez długi czas bez pożywienia i bez wody, daje moc przeżycia pod wodą i sprawia, że ciało świeci srebrną aurą. Kontrola nad ogniem, elementem trzeciej czakry, obdarza zdolnością zjadania olbrzymich ilości jedzenia bez złych następstw, znoszenia ogromnego upału i sprawia, że ciało świeci czerwoną aurą. Władanie powietrzem i jego czakrą w ciele subtelnym daje zdolność latania jak ptak i rozumienia ptasiego języka. Element powietrza obdarza jogina fantastyczną zdolnością wglądu w to, co jest, co będzie i co było, jak również daje mu osiem słynnych mocy magicznych (siddi ): anima - zdolność kurczenia się do rozmiaru atomu; mahima- umiejętność powiększania się do upragnionego rozmiaru; garima- stanie się niewiarygodnie ciężkim; laghima - stanie się bardzo lekkim oraz lewitowanie; zdolność dotykania wszystkiego i sięgnięcia po wszystko, czego się chce; prakamia- zdolność natychmiastowego spełniania wszelkich pragnień; vaśitwa- moc kontrolowania wszystkich obiektów, ożywionych i nieożywionych; i iśitva - zdolność stwarzania materii poprzez potęgę myśli.

      W niektórych tekstach z hatha - jogi podana jest jeszcze inna lista i interpretacja tych ośmiu magicznych mocy (siddhi) tajemnych. Zgodnie z nimi amina ( atomizacja ) uzdalnia jogina do stania się nieskończenie małym, ażeby zrozumiał wewnętrzną naturę atomów i molekuł, które tworzą materiał budulcowy tego wszechświata. Moc ta może zostać osiągnięta przez głęboką medytację nad ośrodkiem serca. Mahima jest czymś przeciwnym i pozwala, by siddha stał się ogromny i mógł dzięki temu zobaczyć kosmiczną strukturę gwiazd i galaktyk oraz przeniknąć poza czas i przestrzeń, aby doświadczyć najwyższej „Rzeczywistości ”. Moc ta może zostać osiągnięta przez medytowanie nad istotą intelektu ( mahat ), pierwszą transformacją pierwotnego stanu natury ( prakryti ). Garima jest zdolnością osiągnięcia nadzwyczajnego ciężaru, który prowadzi do trwałości i stabilności. Stała medytacja nad elementem ziemi ma nadawać tę moc. Laghima jest mocą stania się lekkim, opuszczenia ciała, zgodnie z własną wolą i robienia projekcji astralnych. Głęboka medytacja nad elementem powietrza i utożsamienie się z nim jest źródłem tej właśnie siddhi. Prakamia ma rozwinąć nieodpartą wolę, która może zmuszać innych do posłuszeństwa. Medytacja nad elementem eteru prowadzi do rozwinięcia tej siddhi, a formą tej mocy jest zdolność hipnotyzowania. Iśitwa jest mocą kontrolowania natury, umiejętnością zatrzymania wiartu, deszczu, burzy pożaru i trzęsienia ziemi. Mglisty zarys możliwości tej siddhi daje zapoznanie się z cudami współczesnej nauki i techniki. Vaśitwa jest zdolnością kontrolowania natury ożywionej i wpływania na zachowanie ludzi i zwierząt. Obydwie te siddhi osiągane są przez medytację nad twórczą mocą wszechświata. Kamavashayitvam pozwala joginowi przyjąć dowolną formę na życzenie i spełnić wszystkie pragnienia. Moc ta osiągana jest przez medytowanie nad zasadą pierwotnego ego ( ahamkara ) i jest dość powszechna. Często słyszy się o świętych i przywódcach religijnych. Którzy potrafią nakarmić tysiące wiernych garnkiem ryżu.

      Tych osiem magicznych mocy jest produktem ubocznym dyscypliny jogicznej. Gdy poszczególne stadia jogi są doskonalone i człowiek wchodzi głębiej w medytację, to tych osiem mocy tajemnych przychodzi w sposób naturalny. Chociaż zwie się je „ magicznymi „ i „tajemnymi”, to w rzeczywistości są to jedynie wysoko rozwinięte i udoskonalone aspekty energii ludzkiego umysłu: energia widzenia ( dźńana śakti ), woli ( ićća śakti ) i działania ( kryja śakti ).

      Istnieje jeszcze wiele innych pod-siddhi, które pojawiają się wraz z ośmioma głównymi mocami. Wszystkie one są symbolami rozwoju duchowego. Prawdziwym osiągnięciem nie jest danie się ponieść tym siłom, lecz wyjście poza nie i dojście do ostatecznego oświecenia. Jakkolwiek niektórzy jogini zainteresowani nie tym, co „ostateczne”, nie korzyściami duchowymi, lecz materialnymi, wykorzystują te moce dla samolubnych celów. Dla takich osób mogą one stanowić przeszkody na drodze duchowej. Dzieje się tak dlatego, że jeśli ktoś używa siddhi, to nieuchronnie przyciąga uwagę i staje się sławny. Sława prowadzi na ogół do dumy, zaś duma jest największą przeszkodą we wzroście duchowym.

       Prawdziwy siddha-jogin, który uzyskał pełną kontrolę nad swym systemem nerwowym, swoim subtelnym ciałem i różnymi stanami świadomości, nie ma ani takiej woli ani potrzeby korzystania z którejś ze swych mocy magicznych. A jeśli w ogóle ich używa, robi to wyłączne z powodu współczucia. Prawdziwym pragnieniem takich osób jest bycie złączonym na zawsze z „Najwyższą Rzeczywistością”.

      Fizycznymi przejawami tych pięciu elementów w ciele ludzkim są:

ziemia: kości, mięso skóra, żyły i włosy;
woda: nasienie, krew, szpik kostny, mocz i ślina;
ogień: głód, pragnienie, sen, blask i lenistwo;
powietrze: bieganie, chodzenie, schylanie, kurczenie i rozkurczanie;
eter: złość, energia, wstyd,lęk i żądza.

      Rozumie się samo przez się, że uzyskanie kontroli nad oddechem „życiowym”tych pięciu elementów. Daje pełną kontrolę nad odpowiadającymi im fizycznymi ich przejawami.

      Oddech pięciu elementów powinien przepływać w sposób regularny, tak jak to zostało objaśnione. Każda długotrwała nieregularność może być przyczyną chorób, takich jak żółtaczka i astma. Poniżej podaję choroby, jakie mogą być spowodowane przez nieregularny przepływ elementów oddechu „życiowego”

Element Jakość Organ percepcji Organ działania Choroba
ziemia węch nos odbyt żółtaczka
woda smak język penis halucynacje
ogień wzrok oczy stopy obrzęki
powietrze dotyk skóra dłonie astma
eter słuch uszy usta ---

      W ciele ludzkim element wodny rządzi stopami, element ziemi - kolanami, powietrza - pachwinami, ognia - klatką piersiową i ramionami, a element eteru - głową.

      Elementy oddechu mają również ogromny wpływ na mózg. Wraz z elementem ziemi zaczyna panować ukojenie i spokój, których nie może zakłócić poważnych problemów. Wraz z pojawieniem się elementu wody w oddechu, umysł wypełnia się radością i współczuciem, i powstaje potężna wewnętrzna potrzeba niesienia pomocy. Oddech z elementem ognia przynosi ze sobą złość, podniecenie umysłowe, przemoc, dumę i terror. Gdy w oddechu jest element powietrza, niepokój ogarnia umysł i staje się on niespokojny jak wiatr. Element eteru w oddechu wywiera na umysł kojący efekt. Powstaje wówczas wewnętrzna potrzeba medytowania i jest to najlepszy czas na uprawianie dyscypliny duchowej.

Śmierć

      System „ Swarodaja śastra” często wykorzystywany jest do przewidywania śmierci. Opisywanie tej metody może wywołać u czytelników niepotrzebny niepokój. Jednak śmierć nie zawsze oznacza śmierć ciała fizycznego. Słowo to jest często używane jako symbol oświecenia duchowego. Dlatego większość metod przewidywania śmierci została pominięta. Podany jest tutaj jedynie sposób wyobrażania sobie człowieka cienia ( chaya purusha ), jako że ma to szersze znaczenie.

      Aby wyobrazić sobie człowieka cienia, znajdź opuszczoną świątynię, albo ghat, gdzie palone są zwłoki, lub brzeg rzeki, bądź jakiekolwiek inne święte miejsce nieuczęszczane przez ludzi. Wykąp się w rzece i usiądź na kuśi, macie z trawy, tyłem zwrócony w stronę wschodu słońca. Skup wzrok na szyi własnego cienia. Rób to przez około dwie godziny każdego dnia przez siedem dni. Ósmego dnia, gdy będziesz patrzył na cień, sto osiem razy wyrecytuj następującą mantrę:

HRIM PARABRAHMANE NAMAH

( Hrim, składam pokłon Transcendentalnej Rzeczywistości ).

      Potem spójrz w górę, na niebo, a tam ujrzysz „chaja purusha”- formę twojej kosmicznej osobowości wyprojektowaną na niebo

      Jeśli ujrzysz człowieka cienia jako postać pełną, rozświetloną i szarą, jest to pomyślny znak i twoje praktyki jogiczne zostaną nagrodzone. W końcu osiągniesz nieśmiertelność duchową. Jeśli postać człowieka cienia jest różnokolorowa, osiągniesz osiem sił tajemnych. Gdy ten wyprojektowany cień człowieka pojawia się jako żółty, musisz strzec się choroby. Jeśli zobaczysz czerwonego człowieka, twoje serce przepełni lęk przed spodziewaną w przyszłości przemocą czy agresją. Ale zawsze pamiętaj o tym, że te niedobre efekty mogą być zniwelowane dzięki wewnętrznej łasce guru, przy pomocy odpowiednich mantr i medytacji. Jeśli człowiek cień jest ciemnoczarny, a jego ciało okaleczone, to znaczy,że blisko jest śmierć albo wyzwolenie

Swami Sivaprijananda      

Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa LIMBUS pod koniec 2008 roku